هیئت رزمندگان اسلام شهرستان بهشهر هیئت رزمندگان اسلام شهرستان بهشهر http://behrazmandegan.mihanblog.com 2018-12-14T17:55:39+01:00 text/html 2017-11-24T09:46:30+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان بیستمین یادواره شهدای پایگاه شهید ابوعمار مسجد امام حسن عسکری(ع) گرائیل محله بهشهر http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/552 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/12/yadvare-behshahr-abooammar-94-9-28_10.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration-line: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-6687" alt="18 یادواره شهدای پایگاه شهید ابوعمار مسجد امام حسن عسکری(ع) گرائیل محله بهشهر 94" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/12/yadvare-behshahr-abooammar-94-9-28_10.jpg" width="450" height="338" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">در هفته بسیج همزمان با شهادت امام حسن عسگری (ع)&nbsp;بیستمین یادواره&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهدای</span>&nbsp;پایگاه شهید ابوعمار مسجد امام حسن عسکری(ع) گرائیل محله بهشهر برگزار می گردد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">سخنران : حجت السلام حیدری امام جمعه موقت قائمشهر</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">مداح: حاج علی اکبر کلهر</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">زمان: یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ همراه با نماز مغرب و اعشا</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">مکان : مسجد&nbsp;امام حسن عسکری(ع) گرائیل محله</h3> text/html 2017-05-06T19:33:18+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان امام خوبان http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/551 <h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><img alt="پرچم جمهوری اسلامی ایران" src="http://s2.picofile.com/file/7193653652/myparcham.png" align="bottom" border="0" hspace="0" style="font-family: tahoma; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 14pt;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px;"><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000"><font face="'B Zar'" size="6">یا</font><font face="'B Zar'" size="6">خامنه ا</font><font face="'B Zar'" size="6">ی</font></font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="'B Zar'" size="6">یا حسین</font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;است</font></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/05/imam-khamenei-kargaran.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration-line: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-5582" alt="امام خامنه ای (س) در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/05/imam-khamenei-kargaran.jpg" width="450" height="314" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: center;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; font-size: 17px; font-weight: bold; text-align: start;">گزیده ای از بیانات حضرت امام خامنه ای (س)</span></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; font-size: 17px; font-weight: bold; text-align: start;">در دیدار کارگران</span></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">اگر یک کشور مایل است که اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشد، اقتصاد مستقلّی داشته باشد، رونق اقتصادی به‌معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمّیّت بدهد؛ چون کارگر، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">اگر میخواهیم جامعه‌ی کارگری ما از امتیازات و حقوقی که شایسته‌ی او است برخوردار باشد، باید روی مسئله‌ی تولید ملّی تکیه بکنیم. اگر کارگر در جامعه دلگرم به ‌کار شد و آن لوازم و الزاماتی که وجود دارد رعایت بشود، وضع اقتصاد کشور به سامان خواهد رسید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">جامعه‌ی کارگری بایستی احساس تکریم و احترام بکند، احساس کند که قدر او و قدر کار او دانسته میشود.<br>عدّه‌ای هستند که تشنه‌ی کارند و کار پیدا نمیکنند؛ عدّه‌ای هم هستند که از بیکارگی بدشان نمی‌آید؛ ما باید فرهنگ کار، ارزش کار، اهمّیّت کار را در جامعه رایج کنیم؛ جوری باشد که در بینش عمومی مردم ما، کار، جای خودش را پیدا کند، جایگاه خودش را پیدا کند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نقش کارگر را به‌عنوان محورِ حرکتِ کار و فعّالیّت و اشتغال در کشور، بایستی [به‌عنوان] ارزش معرّفی کرد که مایه‌ی سربلندی باشد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">دشمنان از روز اوّل سعی کردند کارگرها را به یک شکلی وادار کنند که تأثیر سیاسی منفی روی نظام جمهوری اسلامی بگذارند. و همیشه کارگر، جانب جمهوری اسلامی را گرفته و از نظام حمایت کرده است. جامعه‌ی کارگری ما درواقع در این سی و چند سال به دشمنان نظام اسلامی سیلی زده است!</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخشهای اقتصادی دولت در دولت آینده بشود، بایستی از روز اوّل، همّت خود را بگمارد به مسئله‌ی اشتغال.<br>اگر اشتغال را مسئولین ما توانستند در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات گوناگون جوانها [هم] کم خواهد شد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بین اشتغال و تولید ملّی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید، باید به تولید ملّی -تولیدِ به‌معنای عامّ کلمه؛ تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات- اهمّیّت بدهیم.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">اینکه شما می‌بینید دشمنهای پُررو و وقیح و گردن‌کلفت در مقابل جمهوری اسلامی از هر عمل سختی اجتناب میکنند، به‌خاطر حضور مردم است؛ میترسند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">وقتی ملّت حضور پیدا میکند، دشمنی که میخواهد با این نظام مبارزه بکند، مجبور میشود عقب بنشیند و تعرّض نکند؛ وقتی بین ملّت و نظام فاصله ایجاد شد و ملّت در صحنه حضور پیدا نکرد؛ آن‌وقت میتوانند هر کاری انجام بدهند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بعضی‌ها گفته‌اند «ما که آمدیم مسئولیّت پیدا کردیم، توانستیم سایه‌ی جنگ را از سر کشور [برداریم]»؛ نه، این حرفها، حرفهای درستی نیست؛ آنچه سایه‌ی جنگ را، سایه‌ی تعرّض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">من به مردم نمیگویم فلان‌کس را انتخاب بکنید، فلان‌کس را انتخاب نکنید؛ این را هرگز به مردم نخواهم گفت، امّا به مردم عرض میکنم و اصرار میکنم که حتماً در پای صندوق رأی حاضر بشوید و رأی بدهید، به هر کسی که تشخیص میدهید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">هر کس کشور، نظام، امنیّت را دوست دارد باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ شرّ دشمن را این کم میکند.<br>مظهر همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی، حضور در پای صندوق رأی است؛ اساس حرف ما در مورد انتخابات این است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">رأی را از روی فکر و از روی تأمّل بدهند؛ فکر کنند. وقتی ما بر اساس یک منطقی فکر کردیم، یک انتخابی کردیم و رأی‌مان را بر اساس آن انتخاب تنظیم کردیم، پیش خدای متعال معذوریم.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">به نامزدهای محترم عرض میکنم نیّتهایتان را خدایی کنید؛ برای قدرت نباشد، برای خدمت باشد. اگر کسی برای خدمت به مردم، بخصوص خدمت به طبقات ضعیف، وارد میدان مبارزه بشود، هر حرکت او، هر کلمه‌ی او، هر حرف او حسنه است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما میخواهید از قشرهای ضعیف کشور و طبقات ضعیف کشور حمایت کنید، مشکلِ [مردم] مشکل‌دار را میخواهید برطرف کنید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">این آقایانی که امروز نامزد انتخاباتند، تصمیم بگیرند و بین خودشان و خدای متعال عهد کنند که اگر از طرف مردم مقبول شدند و رأی آوردند، اولویّتها را رعایت کنند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نامزدهای محترم بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه‌ی بخشها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است‌. این اگر بود، کارها راه می‌افتد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز میشود، شکافته میشود؛ [یعنی] کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">آراء مردم، حضور مردم، امانت مردم است. این امانت را در نهایتِ احتیاط حفظ کنند و نگه دارند؛ مبادا خدای‌نکرده کسانی بتوانند به این امانت دست‌درازی کنند. قانون را به‌طور دقیق رعایت کنند؛ در قبال هیچ‌کس نسبت به قانون رودربایستی و مانند این حرفها نداشته باشند. قانون، قانون است.</h3><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a title="بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار کارگران" href="http://http//farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36366" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration-line: none;">متن کامل بیانات امام خامنه ای (س)</a></h2><h3 style="text-align: center; padding: 0px; line-height: 20px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="direction: ltr; line-height: normal; font-weight: normal;"><div style="text-align: start;"><hr></div></div></h3><h3 style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="+0"><font class="Apple-style-span" color="#632423" face="'B Titr'" size="6"><b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">((</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">عمّا</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ر</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ولایت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">))</span></b></b></font></font>&nbsp;<br></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="B Titr" size="3"><span style="font-weight: normal; line-height: 16px;">آخرین خطبه دشمن شکن حضرت آیت الله جباری (ره)&nbsp;</span></font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب شهرستان بهشهر</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); font-size: 12pt; background-image: none; background-position: 0% 0%;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">:</span></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration-line: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" alt="حضرت آیت الله جباری" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" height="338" width="450" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">حضرت آیت الله حاج سید صابر جباری امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری، در خطبه های نماز جمعه ۰۷ شهریور ماه ۹۳ شهرستان بهشهر ضمن دعوت خود و دیگران به تقوای الهی و گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و هفته دولت، سالروز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر، موفقیت دولت در خدمت به مردم را به عنوان عزت نظام و اسلام دانستند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ایشان با اشاره به حوادث منطقه تاکید کردند که سریعترین عقوبت از جانب خدا برای ظالم است، که نمونه آن سرنوشت امروز اسرائیل غاصب است که چطور از دست دوستداران و مقلدین انقلاب اسلامی به خاک مذلت افتاده تا جایی که امروز نتانیاهو با این شکست مجبور شد اعتراف کند که پشتیبان فلسطین، ایران بزرگ است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امام جمعه محترم بهشهر در ادامه، همه توطئه های منطقه از جمله گروهک داعش را از نقشه های آمریکا دانسته تا جلوی رشد اسلام ناب را بگیرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از فعالیت های دولت ابراز داشتند: خدمات نظام اسلامی را قدر بدانیم که در هر مناسبت ده ها طرح خدماتی ، رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی افتتاح می شود که باید برای اطلاع رسانی این خدمات تلاش بیشتری شود تا مردم دلگرم و امیدوار شوند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته جناب آقای یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به مناسبت هفته دولت گزارش اقدامات انجام شده در دولت یازدهم را به سمع و نظر نمازگزاران رساندند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">قبل از آغاز نماز عبادی سیاسی جمعه ، مراسم راهپیمایی بسیجیان گردان های بیت المقدس در دفاع از مبارزین و مردم غزه از محل سپاه پاسداران تا مصلای نماز جمعه برگزار شد.</h3><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; text-align: start;"></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-family: tahoma, arial; line-height: 21px;"><font color="#ff0000"><a title="فایل صوتی خطبه های نماز جمعه 07 شهریور 1393 حضرت آیت الله جباری" href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/08/khotbe_93.06.07.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none;">دریافت فایل صوتی آخرین خطبه دشمن شکن نماز جمعه بهشهر ۰۷ شهریور ۱۳۹۳</a></font></strong></h3> text/html 2017-03-20T22:30:58+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان امام خوبان http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/550 <h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><img alt="پرچم جمهوری اسلامی ایران" src="http://s2.picofile.com/file/7193653652/myparcham.png" align="bottom" border="0" hspace="0" style="font-family: tahoma; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 14pt;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px;"><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000"><font face="'B Zar'" size="6">یا</font><font face="'B Zar'" size="6">خامنه ا</font><font face="'B Zar'" size="6">ی</font></font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="'B Zar'" size="6">یا حسین</font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;است</font></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/03/imam-khamanei-shoare-sal-1396.jpg" alt="امام خامنه ای (س) "></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: center;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; font-size: 17px; font-weight: bold; text-align: start;">پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (س) به مناسبت سال ۱۳۹۶</span></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم<br>یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.<br>اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعلِها وَ بَنیها.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">میلاد مبارک حضرت فاطمه‌ی زهرا، صدّیقه‌ی کبری(سلام اﷲ علیها) را و عید نوروز را به همه‌ی شما هم‌میهنان عزیز تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز، ملّت بزرگ ایران، جوانان عزیز، قشرهای گوناگون مردم! و بویژه تبریک عرض میکنم به خانواده‌های عزیز شهیدان و جانبازان و ایثارگران و همچنین به همه‌ی ملّتهایی که با عید نوروز آشنا هستند و آن را گرامی میدارند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">خدای متعال را بر این فرصت سپاس میگویم که یک بارِ دیگر توفیق داد عید نوروز را به شما ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ امیدواریم که سالِ بسیار خوب و مبارک و بابرکتی و همراه با امنیّت و رفاهی در انتظار ملّت ایران باشد و سال ۹۶، ان‌شاءﷲ سال خوشی برای همه‌ی ملّت ایران و برای مسلمانان جهان باشد؛ همه‌ی خانواده‌های ایرانی، همه‌ی ایرانیان عزیز ان‌شاءﷲ در این سالی که در این لحظه آغاز شد، مشمول لطف و رحمت و برکت الهی باشند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">اگر بخواهیم یک ارزیابی‌ای بکنیم از سالی که گذشت ــ سال ۹۵ــ باید بگوییم آن سال هم مثل همه‌ی سالهای دیگر شادی‌ها و غمهایی داشت، تلخی‌ها و شیرینی‌هایی داشت؛ منظور تلخی‌ها و شیرینی‌های مربوط به ملّت است، مسائل شخصی مورد نظر نیست. هم شیرینی داشتیم در سال گذشته، شادی داشتیم که این شادی‌ها مربوط است به عزّت ملّی، امنیّت ملّی، همّت جوانانه در میان ملّت ایران و حرکات مؤمنانه‌ی فراگیر در همه جای کشور؛ هم تلخی‌هایی داشتیم که عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی است که اشاره‌ای به آنها خواهم کرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">عزّت ایران و ملّت عزیزمان در سال ۹۵ در سراسر سال مشهود بود؛ از آغاز سال تا پایان سال. دشمنان ما در همه جای دنیا اعتراف کردند به اقتدار ملّت ایران، به عظمت ملّت ایران؛ هویّت ملّت ایران خودش را در سراسر قضایای گوناگونِ این سال نشان داد. با یک بی‌احترامی‌ای که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران شد، مردم، پُرشور و با حمیّت و غیرت در روز بیست و دوّم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در روز قدس، در ماه مبارک رمضان، اجتماع عظیم مردم، هویّت و هدفهای این کشور را به همه‌ی دنیا نشان داد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امنیّت کشور در این محیط پُرتلاطم منطقه‌ای بلکه بین المللی، یک شاخص بسیار عمده و بزرگی برای ملّت ایران بود. امروز اطراف ما، کشورهایی که همسایگان ما هستند: از شرق کشور و جنوب شرقی کشور، تا شمال غربی کشور، کشورها دچار ناامنی هستند، منطقه دچار ناامنی است، ملّت ایران بحمداللّه در طول سال یک امنیّت پایدار را تجربه کرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">همّت جوانانه‌ای که من اشاره کردم، ناشی از مشاهده و اطّلاع از فعّالیّتهای هزاران گروه جوان در سرتاسر کشور است، که به فعّالیّتهای پُرشور خود، چه در زمینه‌های علمی، چه در زمینه‌های فرهنگی، چه در زمینه‌های ورزشی، چه در زمینه‌های تولیدی، سرگرم هستند و اشتغال دارند، کارهای نو و ابتکارهای نوی را دارند ارائه میدهند و برای آینده‌ی کشور ذخیره فراهم میکنند؛ حرکات مؤمنانه‌ای که اشاره کردم، مراد، جلسات دینی پُرشور و گرم و گیرایی است که در سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائمّه (علیهم‌السّلام)، مربوط به مسائل مهمّ دینی، از اعتکافها و عبادتها و ماه رمضان و پیاده روی اربعین و جلسات مهمّ عاشورا و دهه‌ی محرّم؛ اینها نقاط مثبت و شادی‌آفرین کشور ما و برای ملّت ما است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">تلخی‌ها و سختی‌‎ها عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوسّط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع مردم مطّلع هستم، لذا تلخی را با همه‌ی وجود حس میکنم؛ تلخی کامِ مردم، بخصوص مردمِ ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است، مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">خب، همه‌ی ما مسئولیم؛ هم پیش خدای متعال، هم پیش ملّت بایستی پاسخگو باشیم. من در سال «اقدام وعمل» ــ که سال ۹۵ بود ــ از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است، فاصله زیادی دارد. در سخنرانی توضیح خواهم داد که بعضی از شاخصها و آمارهایی که ارائه میشود از مقامات مسئول، آمارهای مثبتی است؛ بعضی هم که از طرف خود مسئولین ارائه میشود، آمارهای منفی است؛ اینها را در مجموع بایستی مشاهده کرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطه‌ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار بمیزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد. من در سخنرانی ان‌شاءاﷲ خصوصیّاتی را که بر این دو نقطه‌ی کلیدی و اساسی مترتّب است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ریزی انجام بدهند و ان‌شاءاﷲ درپایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امیدواریم که همه‌ی شما در تحت عنایات حضرت بقیّةاﷲ (ارواحنا فداه) و با دعای ارواح مطهّر شهیدان و امام بزرگوار، سال شاد و خوش و همراه با امنیّت و رفاهی را برخوردار باشید و با خود داشته باشید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">والسّلام‌علیکم ورحمة الله و برکاته</h3><h3 style="text-align: center; padding: 0px; line-height: 20px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="direction: ltr; line-height: normal; font-weight: normal;"><div style="text-align: start;"><hr></div></div></h3><h3 style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="+0"><font class="Apple-style-span" color="#632423" face="'B Titr'" size="6"><b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">((</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">عمّا</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ر</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ولایت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">))</span></b></b></font></font>&nbsp;<br></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="B Titr" size="3"><span style="font-weight: normal; line-height: 16px;">آخرین خطبه دشمن شکن حضرت آیت الله جباری (ره)&nbsp;</span></font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب شهرستان بهشهر</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); font-size: 12pt; background-image: none; background-position: 0% 0%;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">:</span></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" alt="حضرت آیت الله جباری" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" height="338" width="450" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">حضرت آیت الله حاج سید صابر جباری امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری، در خطبه های نماز جمعه ۰۷ شهریور ماه ۹۳ شهرستان بهشهر ضمن دعوت خود و دیگران به تقوای الهی و گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و هفته دولت، سالروز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر، موفقیت دولت در خدمت به مردم را به عنوان عزت نظام و اسلام دانستند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ایشان با اشاره به حوادث منطقه تاکید کردند که سریعترین عقوبت از جانب خدا برای ظالم است، که نمونه آن سرنوشت امروز اسرائیل غاصب است که چطور از دست دوستداران و مقلدین انقلاب اسلامی به خاک مذلت افتاده تا جایی که امروز نتانیاهو با این شکست مجبور شد اعتراف کند که پشتیبان فلسطین، ایران بزرگ است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امام جمعه محترم بهشهر در ادامه، همه توطئه های منطقه از جمله گروهک داعش را از نقشه های آمریکا دانسته تا جلوی رشد اسلام ناب را بگیرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از فعالیت های دولت ابراز داشتند: خدمات نظام اسلامی را قدر بدانیم که در هر مناسبت ده ها طرح خدماتی ، رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی افتتاح می شود که باید برای اطلاع رسانی این خدمات تلاش بیشتری شود تا مردم دلگرم و امیدوار شوند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته جناب آقای یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به مناسبت هفته دولت گزارش اقدامات انجام شده در دولت یازدهم را به سمع و نظر نمازگزاران رساندند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">قبل از آغاز نماز عبادی سیاسی جمعه ، مراسم راهپیمایی بسیجیان گردان های بیت المقدس در دفاع از مبارزین و مردم غزه از محل سپاه پاسداران تا مصلای نماز جمعه برگزار شد.</h3><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; text-align: start;"></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-family: tahoma, arial; line-height: 21px;"><font color="#ff0000"><a title="فایل صوتی خطبه های نماز جمعه 07 شهریور 1393 حضرت آیت الله جباری" href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/08/khotbe_93.06.07.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none;">دریافت فایل صوتی آخرین خطبه دشمن شکن نماز جمعه بهشهر ۰۷ شهریور ۱۳۹۳</a></font></strong></h3> text/html 2017-02-26T12:30:31+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان تشییع 2 شهید خوش‌نام دفاع مقدس در بهشهر http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/549 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهر ۲&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید</span>&nbsp;خوش‌نام دوران دفاع مقدس در بهشهر&nbsp; تشییع و خاکسپاری می‌شوند، این شهدا در دانشگاه علم و فناوری مازندران به خاک سپرده می‌شوند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">مراسم شب وداع با این دو&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید</span>&nbsp;خوش‌نام شب‌&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">دوشنبه ۹ اسفند همزمان با نماز مغرب و عشا</span>&nbsp;در مصلای&nbsp; بزرگ حضرت آیت‌الله جباری(ره) بهشهر با سخنرانی و مداحی انجام می‌شود.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">مراسم تشییع روز&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">سه شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۹ صبح</span>&nbsp;از بیمارستان امام خمینی (ره) تا پارک ملت</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">مراسم سومین روز خاکسپاری این شهدا روز&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">پنجشنبه&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۱۲ اسفند</span>&nbsp;همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در مصلی بزرگ حضرت آیت‌الله جباری(ره) بهشهر برگزار می‌شود.</h3><div><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/tashyie-shahid-gomnam-95.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7511" alt="تشییع 2 شهید خوش‌نام دفاع مقدس در بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/tashyie-shahid-gomnam-95.jpg" width="480" height="517" style="border: medium none;"></a></p></div> text/html 2017-02-11T20:46:45+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان حماسه ۲۲ بهمن 95 بهشهر از نگاه دوربین http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/548 <div style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: start;">همزمان با سی و هشتمین بهار آزادی و یوم الله ۲۲ بهمن، مردم غیور و قدر شناس شهرستان بهشهر از چهار راه استقلال تا مصلی بزرگ حضرت آیت الله جباری با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسراییل و مرگ بر آل سعود کافر اوج بصیرت خود را به نمایش گذاشتند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تصاویر حماسه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ در بهشهر</span></h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-01.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7479" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-01.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-02.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7480" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-02.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-03.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7481" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-03.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-04.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7482" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-04.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-05.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7483" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-05.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-06.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7484" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-06.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-07.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7485" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-07.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-08.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7486" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-08.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-09.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7487" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-09.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-10.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7488" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-10.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-11.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7489" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-11.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-12.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7490" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-12.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-13.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7491" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-13.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-14.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7492" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-14.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-15.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7493" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-15.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-11.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7489" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-11.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-12.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7490" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-12.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-17.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7495" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-17.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-18.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7496" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-18.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-19.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7497" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-19.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-20.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7498" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-20.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-21.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7499" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-21.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-22.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7500" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-22.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-23.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7501" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-23.jpg" width="448" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-24.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7502" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-24.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-25.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7503" alt="بهشهری ها راهپیمایی 22 بهمن بهشهر 1395" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2017/02/22bahman-95-behshahr-25.jpg" width="448" height="299" style="border: medium none;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial;"><strong>منایع عکس:</strong><br><strong>پایگاه اطلاع رسانی سرلشکر پاسدار شهید ابوعمار</strong><br><strong>سایت بهصدا</strong><br><strong>سایت بهشهر نیوز</strong></p></span></div> text/html 2017-02-11T20:14:20+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان امام خوبان http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/547 <h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><img alt="پرچم جمهوری اسلامی ایران" src="http://s2.picofile.com/file/7193653652/myparcham.png" align="bottom" border="0" hspace="0" style="font-family: tahoma; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 14pt;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px;"><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000"><font face="'B Zar'" size="6">یا</font><font face="'B Zar'" size="6">خامنه ا</font><font face="'B Zar'" size="6">ی</font></font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="'B Zar'" size="6">یا حسین</font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;است</font></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/01/imam-khamenei-931019-1.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-5179" alt="امام خامنه ای (س) " src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2015/01/imam-khamenei-931019-1.jpg" width="450" height="314" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: center;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><b>گزیده ای از بیانات حضرت امام خامنه ای (س)&nbsp;</b></div><div><span style="font-size: 11px;">در دیدار&nbsp;</span><span style="font-size: 11px;">فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش</span></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">حادثه‌ی تعیین‌کننده‌ی ۱۹ بهمن ۵۷، برای رژیم آن روز غیر قابل انتظار و برای ما انقلابیون رزق لایحتسب از جانب خدا بود/ رزق لایحتسب باید در همه‌ی کارهای جبهه‌ی مؤمن رعایت شود؛ درست است که محاسبات عقلی و مادی لازم است اما یک جایی هم برای محاسبات فراتر از مادی باز بگذارید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">رزق لایحتسب را «تلاش و عقلانیت» در سایه‌ی «امید و توکل به خدا» به وجود می‌آورد؛ ولی اگر عقلانیت و تدبیر را با اعتماد به شیطان به کار بگیریم، نتیجه‌ی آن سراب است؛ در هر مسئله‌ای ازجمله دیپلماسی و مشکلات کشور این‌طور است که اعتماد به شیاطین و قدرت‌های مادی که با اصل شما مخالفند، نتیجه‌اش سراب است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌گوید باید از اوباما متشکر باشید! چرا؟ متشکر باشیم به‌خاطر داعش و آتش در عراق و سوریه و حمایت علنی از فتنه‌ی ۸۸؟ او بود که تحریم‌های فلج‌کننده برای ملت ایران آورد؛ البته به خواسته‌اش نرسید و هیچ دشمنی نمی‌تواند ملت ایران را فلج کند/ [ترامپ] می‌گوید از من بترسید! نه؛ مردم پاسخ این حرف‌ها را در ۲۲ بهمن خواهند داد و نشان می‌دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">از این آقایی که آمده [ترامپ] متشکریم! تشکر به‌خاطر اینکه زحمت ما را کم کرد؛ چهره‌ی واقعی آمریکا را نشان داد. آنچه که ما در سی و چندسال می‌گفتیم -فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی در دستگاه حاکمه‌ی آمریکا- این آقا آمد در دوره‌ی انتخابات و بعد از انتخابات این را علنی و عریان کرد/ الان هم با این کارهایی که می‌کند، بچه‌ی پنج ساله را دستبند می‌زند، نشان می‌دهد حقیقت آمریکا چیست و حقوق بشر آمریکایی یعنی چه.</h3><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a title="بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35567" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;">متن کامل بیانات امام خامنه ای (س)</a></h2><h3 style="text-align: center; padding: 0px; line-height: 20px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="direction: ltr; line-height: normal; font-weight: normal;"><div style="text-align: start;"><hr></div></div></h3><h3 style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="+0"><font class="Apple-style-span" color="#632423" face="'B Titr'" size="6"><b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">((</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">عمّا</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ر</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ولایت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">))</span></b></b></font></font>&nbsp;<br></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="B Titr" size="3"><span style="font-weight: normal; line-height: 16px;">آخرین خطبه دشمن شکن حضرت آیت الله جباری (ره)&nbsp;</span></font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب شهرستان بهشهر</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); font-size: 12pt; background-image: none; background-position: 0% 0%;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">:</span></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" alt="حضرت آیت الله جباری" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" height="338" width="450" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">حضرت آیت الله حاج سید صابر جباری امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری، در خطبه های نماز جمعه ۰۷ شهریور ماه ۹۳ شهرستان بهشهر ضمن دعوت خود و دیگران به تقوای الهی و گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و هفته دولت، سالروز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر، موفقیت دولت در خدمت به مردم را به عنوان عزت نظام و اسلام دانستند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ایشان با اشاره به حوادث منطقه تاکید کردند که سریعترین عقوبت از جانب خدا برای ظالم است، که نمونه آن سرنوشت امروز اسرائیل غاصب است که چطور از دست دوستداران و مقلدین انقلاب اسلامی به خاک مذلت افتاده تا جایی که امروز نتانیاهو با این شکست مجبور شد اعتراف کند که پشتیبان فلسطین، ایران بزرگ است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امام جمعه محترم بهشهر در ادامه، همه توطئه های منطقه از جمله گروهک داعش را از نقشه های آمریکا دانسته تا جلوی رشد اسلام ناب را بگیرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از فعالیت های دولت ابراز داشتند: خدمات نظام اسلامی را قدر بدانیم که در هر مناسبت ده ها طرح خدماتی ، رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی افتتاح می شود که باید برای اطلاع رسانی این خدمات تلاش بیشتری شود تا مردم دلگرم و امیدوار شوند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته جناب آقای یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به مناسبت هفته دولت گزارش اقدامات انجام شده در دولت یازدهم را به سمع و نظر نمازگزاران رساندند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">قبل از آغاز نماز عبادی سیاسی جمعه ، مراسم راهپیمایی بسیجیان گردان های بیت المقدس در دفاع از مبارزین و مردم غزه از محل سپاه پاسداران تا مصلای نماز جمعه برگزار شد.</h3><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; text-align: start;"></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-family: tahoma, arial; line-height: 21px;"><font color="#ff0000"><a title="فایل صوتی خطبه های نماز جمعه 07 شهریور 1393 حضرت آیت الله جباری" href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/08/khotbe_93.06.07.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none;">دریافت فایل صوتی آخرین خطبه دشمن شکن نماز جمعه بهشهر ۰۷ شهریور ۱۳۹۳</a></font></strong></h3> text/html 2017-01-31T07:38:32+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گرامی باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/546 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">سی و هشتمین</span>&nbsp;سالگرد پیروزی شکوهمند&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">انقلاب اسلامی</span>&nbsp;بر کفر جهانی</span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">به رهبری&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">حضرت امام خمینی (ره)</span>&nbsp;بر مسلمانان و آزادگان جهان مبارک</span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/01/dahe-fajr-22-bahman.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img alt="دهه فجر" src="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/01/dahe-fajr-22-bahman.jpg" width="450" height="675" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">امام خامنه ای(س):</span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">این انقلاب ، بی&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">نام&nbsp;خمینی (ره )</span>&nbsp;در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.<br>دهه فجر ، دهه تجدید قوای نیروهای انقلابی و تجدید میثاق ملت با انقلاب است.<br>وحدت کلمه و حضور خود را در صحنه حفظ کنید و یاد&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام&nbsp;</span>و انقلاب را زنده نگه دارید.<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">۲۲ بهمن</span>&nbsp;روز&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">تجدید</span>&nbsp;عهد با&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">انقلاب</span>&nbsp;،‌<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسلام</span>&nbsp;است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;این انقلاب یک خیز بلندی بود که ملّت ایران برداشت برای اینکه خود را از ذلّت وابستگی و ذلّت عقب‌ماندگی نجات بدهد. این انقلاب یک حرکت عظیمی بود برای اینکه وابستگی و عقب‌ماندگی‌ را -این دو ذلّت بزرگ را- به برکت اسلام و با راهنمایی و رهبری اسلام، از این ملّت بزداید؛ دو درد طولانیِ مزمن بود، اینها را علاج بدهد؛ انقلاب برای این به وجود آمد و نظام جمهوری اسلامی بر این اساس تشکیل شد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام خمینی</span>&nbsp;زنده است ، تا&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">اسلام</span>&nbsp;ناب&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">محمدی</span>&nbsp;(ص) زنده است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">ما میدانیم که این&nbsp;انقلاب بزرگ&nbsp;که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با&nbsp;تاییدات غیبی الهی&nbsp;پیروز گردید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">تمام برکاتی که امروز در سایه ی حکومت جمهوری اسلامی ایران که در رأس آن فقیه&nbsp; جامع الشرایط قرار دارد ، مرهون و مدیون امام خمینی(ره) و شهدایی است که در به ثمر رساندن آن خون ها ریختند واکنون بعداز سی و چند سال از این انقلاب شکوهمند می گذرد بیش شک مرهون رهبری و رهنمودهای رهبر عالی قدر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (س) که خود پرورش یافته و از شاگردان امام خمینی(ره) است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">فرا رسیدن دهه فجر، دهه نور و رحمت مبارکباد</span></h3> text/html 2016-12-12T20:47:03+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان آغاز هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) گرامی باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/545 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">میلاد با سعادت&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">پیامبر اکرم (ص)</span>&nbsp;و حضرت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام جعفر صادق (ع)</span>&nbsp;و هفته وحدت</span>&nbsp;مبارک باد</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><img class="alignnone size-full wp-image-1746" alt="میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) امام جعفر صادق (ع) آغاز هفته وحدت" src="http://www.fatehan25.ir/wp-content/uploads/2015/12/vahdat-h.mohammad-imam.sadegh.jpg" width="450" height="270" style="border: 5px solid rgb(221, 221, 221);"></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">ز آسمان دل من خورشید و مه برآمد</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">شب میلاد احمد(ص) با پور&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 102);">حیدر</span>&nbsp;آمد</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">همه شادی نمایید که میلاد&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 102);">نبی</span>&nbsp;شد</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">جلوه ی نور&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">صادق</span>&nbsp;ز بعدش منجلی شد</h3><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;">وحدت مسلمانان رمز پیروزی</h2><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">دشمنان اسلام به خوبی می دانند که اگر وحدت میان مسلمین از بین برود قدرت اسلام تضعیف می شود و انرژی مسلمانان صرف اختلافات مذهبی می شود و از وظیفه اصلی خود که همان چیزی جز حفظ اسلام نیست غافل می شوند.</h3><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:</h2><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">إسمعوا و أطیعوا لمن ولاه الله الأمر، فإنه نظام الإسلام</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان باشید زیرا اطاعت از رهبری مایه «وحدت امت اسلام» است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نقش وحدت در پیروزی یک ملت در مقابل دشمنان، انکار ناپذیر است. بدانیم که کسانی که به دنبال اختلاف هستند یا جاهل هستند و یا اینکه دشمن ملت هستند و مغرضانه به دنبال ضربه زدن به اسلام هستند.</h3> text/html 2016-12-05T14:22:59+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان 16 آذر روز دانشجو، نماد مقاومت و استکبارستیزی گرامی باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/543 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">حضرت امام خامنه ای (س):&nbsp;دانشجو یعنی جوان طالب علمی که آینده در دست اوست.دانشجو، یعنی&nbsp;جوان،چون دانشجویی، قهراً مربوط به دوران جوانی است.طالب علم بودن و جستجوی از دانش هم درکلمه دانشجو هست. هر کشور و هر جامعه ای که علم ، فهم و محاسبه دقیق، درهمه شئون آن دخالت داشته باشد، وضعش بهتراست.بنابراین دانشجو یعنی کسی که ناظر به آینده، و متعلق به آینده است؛آینده هم متعلق به اوست.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">روز&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانشجو</span>&nbsp;بر دانشجویان با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">بصیرت</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">انقلابی</span>&nbsp;،</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">افسران و سربازان&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">جنگ نرم</span>&nbsp;در مقابله با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">تهاجم فرهنگی</span>&nbsp;دشمن گرامی باد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">گرامی میداریم یاد و خاطره دانشجویانی را که با شروع جنگ تحمیلی ، جبهه درس و دانشگاه را ایثارگرانه ترک کردند تا در جبهه ای دیگر و درسنگرعشق و ایمان ، در امتحان نبرد با دشمن نمره قبولی کسب کنند . همان جوان های برومندی که خالصانه رفتند تا امروز این دانشگاه سرفراز باقی بماند و برای استاد و دانشجو به عبادتگاهی مقدس مبدل شود.</h3><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">به راستی رسالت دانشجوچیست!؟آیا رسالتش فقط درس و علم است؟</span></h3><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">باید گفت رسالت اصلی و&nbsp; وظیفه مهم دانشجویان، کسب علم و دانش و تلاش برای پیشرفت علمی کشور است و نباید برنامه‌های دیگر این قشر از جامعه را از طلب علم باز دارد.اما دانشجو علاوه برکسب علم ودانش &nbsp;باید بکوشد ببیند جامعه چه می خواهدو چه نیازهایی دارد؟خودش را برای تامین نیازها و ایفای یکی از این نقشهای مورد نیاز جامعه آماده کند.</h3><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">رسالت دیگر دانشجو این است که&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">انقلابی</span>&nbsp;بماند، پیشگام و پیشتاز&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">انقلاب</span>&nbsp;باشد و پیش‌آهنگ حرکت باشد اما نه چنان که از توده‌ها جدا شود و برای خودش بسوئی رود و یک وقت پشت سرش نگاه کند ببیند که از توده‌ها تقریباً کسی نیست. اینست که دانشجو باید فرهنگ این انقلاب را روز به روز بهتر بشناسد و بهتر&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">پاسدار</span>&nbsp;باشد.دانشجورسالتش دراین است که دربرابر دردهای جامعه برای همیشه حساس بماند. دانشجویان باید همچنان به عنوان حاملان پیام انقلاب و تضمین کنندگان پویایی وتحرک انقلابی بمانند.دانشجویان به عنوان هادیان فکری باید مشکلات سیاسی و فرهنگی عصر خود را بشناسد و راه حل ارائه دهند و راه حل را با مردم در میان&nbsp;بگذارند تا جامعه به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند. دانشجو بریده ازعوام وعامه مردم هر قدر پر تحرک و پویا وپیشتاز باشد نمی تواند خود را خلاق و آفریننده یک انقلاب بیابد.</h3><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">شهید آیت الله دکتر بهشتی می فرمایند: وای به روزی که تحصیل کرده های جامعه اعم از روحانی،معمم، دانشگاهی،درشکل آموزگار، دبیر،امام جماعت،مرجع تقلید،محقق، اسلام شناس، نویسنده و… تبدیل شوند به گروه بی درد.</h3><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (س)</span>&nbsp;خطاب به تک تک دانشجویان با توجه به در نظر گرفتن جایگاه پر رنگشان در حفظ و تداوم و انتشار انقلاب اسلامی می فرمایند: به شما دانشجوها می گویم سنگربان این سنگر شمایید،مواظب باشید خاکریزهایتان سست نباشد ،دائم خاکریزها را ترمیم کنید.خاکریز ها،خاکریزهای فرهنگی وفکری است؛این ها را ترمیم کنید.ایشان بیش از بیست سال است نسبت به موضوع فرهنگ تذکرات و هشدار های لازم را داده که علت آن مهم بودن و تاثیر گذاری فضای فرهنگی است.اگر حوزه فرهنگی جامعه، بخصوص دانشگاه اصلاح شود، قطعا سایر مسائلی که مطرح می شود اصلاح می گردد لذا برای رفع مشکلات موجود، جهت گیری ما نیز فرهنگی باشد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">۲۵ توصیه حضرت&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">امام خامنه ای (س)</span>&nbsp;به دانشجویان</span></h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/12/13910916_01.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="wp-image-2307 aligncenter" alt="۲۵ توصیه حضرت امام خامنه ای (س) به دانشجویان" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/12/13910916_01-1024x768.jpg" width="488" height="366" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p> text/html 2016-11-29T14:11:22+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان السلام علیک یا امام الرئوف http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/541 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">السلام علیک یا&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام الرئوف</span></span></h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><img alt="شهادت حضرت امام رضا (ع)" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/12/imam-reza-shahadat.jpg" style="border: 0px none;"></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">من کیستم گدای تو یا&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">ثامن الحجج</span><br>شرمنده عطای تو یا&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">ثامن الحجج</span><br>بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز<br>تا هستم آشنای تو یا<span style="color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;ثامن الحجج</span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهادت</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">حضرت امام رضا (ع)&nbsp;</span>تسلیت باد.</h3> text/html 2016-11-27T22:12:19+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/540 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">السلام علیک یا</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">رسول الله</span></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">السلام علیک یا</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">امام حسن مجتبی</span></h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/12/payambar-akram-s-imam-hasan-s.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5098" alt="رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) " src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/12/payambar-akram-s-imam-hasan-s.jpg" width="450" height="300" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیامبر رحمت(ص)</span>&nbsp;و شهادت حضرت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام حسن مجتبی(ع)</span>&nbsp;بر محبان درگاهشان تسلیت و ۲۹ صفر سالروز شروع&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امامت حضرت علی(ع)</span>&nbsp;گرامی باد.</h3> text/html 2016-11-26T19:50:11+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان امام خوبان http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/544 <h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><img alt="پرچم جمهوری اسلامی ایران" src="http://s2.picofile.com/file/7193653652/myparcham.png" align="bottom" border="0" hspace="0" style="font-family: tahoma; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 14pt;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px;"><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000"><font face="'B Zar'" size="6">یا</font><font face="'B Zar'" size="6">خامنه ا</font><font face="'B Zar'" size="6">ی</font></font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;لبیک&nbsp;</font><font color="#ff0000" face="'B Zar'" size="6">یا حسین</font><font color="#009900" face="'B Zar'" size="6">&nbsp;است</font></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/05/imam-khamenei-13930217.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-3322" alt="امام خامنه ای (س) ، مقام معظم رهبری" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/05/imam-khamenei-13930217.jpg" width="450" height="314" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; text-align: center;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><b>گزیده ای از بیانات حضرت امام خامنه ای (س)&nbsp;</b></div><div><span style="font-size: 11px;">در دیدار بسیجیان</span></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">راه‌پیمایی عظیم و باشکوه اربعین حقیقتاً یک پدیده‌ی عظیم تاریخی و الهی است و نشان‌دهنده‌ی این است که این راه، راه عشق همراه بصیرت است/ باید این نعمت را شکرگزاری کرد و شکرش به این است که آن روحیات، برادری، مهربانی و آن توجه به ولایت که درحال پیاده‌روی داشتید را حفظ کنید.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج متّکی است به دانستن و فهمیدن، متّکی است به بصیرت. یک عدّه‌ای اوّل انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور با انقلاب همراه بودند امّا از روی احساس؛ از روی عمق فهم دینی نبود. نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمهایی که زاویه‌ی با انقلاب داشتند، اینها هم با انقلاب زاویه‌دار شدند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بسیج جناحی نیست؛ یکی از دو جناح سیاسی، یا سه جناح سیاسی، یا چهار جناح سیاسیِ داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقلاب است، بسیج مال انقلاب است. اگر دوگانگی‌ای وجود داشته باشد، دوگانگی انقلابی و ضدّ انقلابی است، حتّی غیر انقلابی هم قابل کشش است، قابل جذب است… هر جناحی، هر کسی، هر آدمی که انقلاب را قبول دارد، در خدمت انقلاب است، دنبال انقلاب است، بسیج طرف‌دار او هم هست.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">در بسیج هم‌افزایی لازم است. یعنی بایستی قشرهای مختلف مردم در بسیج حضور داشته باشند؛ همین بسیج اقشار. دانش‌آموز و دانشجو و کارگر و استاد دانشگاه و کاسب و حقوق‌دان و غیره و غیره و غیره، همه باید باشند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">بسیج تحقّق مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری یعنی بر اساس دین و اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردمند. بسیج در همه‌ی عرصه‌ها مظهر مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری اسلامی است. اگرچنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد میشود مردم‌سالار؛ این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، اگر بتواند از قوّت و قدرت بسیج استفاده کند، میشود اقتصاد مقاومتی مردم‌سالار؛ در علم، پیشرفتهای گوناگون اجتماعی و سیاست همین‌جور است؛ مظهر مردم‌سالاری دینی، بسیج است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ما هیئتهای اندیشه‌ورز لازم داریم. کجا؟ در دو نقطه: یکی در رأس، یکی در لایه‌ها. لایه‌های گوناگون بسیج فراوان است… از جنگ سخت که احتیاج دارد به هیئت اندیشه‌ورز؛ تا جنگ نرم که جنگ نرم یک عرصه‌ی بسیار وسیعی است و روزبه‌روز هم با گسترش این فضای مجازی دارد گسترده‌تر میشود و خیلی هم خطرناک‌تر از جنگ سخت است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">هیئت اندیشه‌ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کلّ مجموعه‌ی بسیج بنشینند خط‌نگاری کنند، راهبردنگاری کنند لازم داریم؛ ما راهبرداندیشانی را لازم داریم که بنشینند و کارشان فقط این باشد؛ این از مهم‌ترین کارها است. مثل راهبرداندیشان نظامی که در همه‌جای دنیا هم معمول است، به قول خودشان استراتژیست‌های نظامی که می‌نشینند و تکلیف جنگ را، کار نظامی را مشخّص میکنند. این لازم است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">در کنار هیئتهای اندیشه‌ورز، هیئتهای رصدگر لازم است. رصدِ چه؟ چون بسیج یک موجود متحرّک است، یک مجموعه‌ی زنده است، پویا است، مشغول رویش است، باید رصد کرد که متوقّف نشود؛ باید رصد کرد که راه را خطا نرود، باید رصد کرد که مورد آسیب قرار نگیرد، مریض نشود، ویروس‌های گوناگون در آن نفوذ نکنند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">«این خطوط که ناظر به عمل و واقعیّت است؛ هرکدام از اینها شرح و تفصیل و رویّه‌سازی و برنامه‌سازی لازم دارد.»</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">بسیج پدیده‌ی شگفت‌آور دوران انقلاب بود و امام خمینی از طرف پروردگار ملهم شده بود این پدیده را به وجود بیاورد. بدین معنا که سرنوشت انقلاب را بسپارد به دست جوان‌ها/ از برنامه‌های دشمن در مورد بسیج، «نفوذ» و «ایجاد خطوط موازی و رقیب درست کردن برای بسیج و افسران جنگ نرم» است/ باید مراقب بود.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">دولت کنونی آمریکا در قضیه‌ی توافق هسته‌ای تخلف‌های متعددی تا الان انجام داده است؛ تازه‌ترینش تمدید تحریم ۱۰ساله است، اگر این تحریم بشود قطعاً نقض برجام است و بدانند قطعاً جمهوری اسلامی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.</h3><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a title="بیانات حضرت امام خامنه ای (س) در دیدار بسیجیان" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34995" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;">متن کامل بیانات حضرت امام خامنه ای (س) در دیدار بسیجیان</a></h2><h3 style="text-align: center; padding: 0px; line-height: 20px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="direction: ltr; line-height: normal; font-weight: normal;"><div style="text-align: start;"><hr></div></div></h3><h3 style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; font-size: 11px; font-weight: normal;"><font size="+0"><font class="Apple-style-span" color="#632423" face="'B Titr'" size="6"><b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">((</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">عمّا</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ر</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(118, 146, 60); font-size: 19.5pt;">ولایت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.5pt;">))</span></b></b></font></font>&nbsp;<br></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="B Titr" size="3"><span style="font-weight: normal; line-height: 16px;">آخرین خطبه دشمن شکن حضرت آیت الله جباری (ره)&nbsp;</span></font></span></p><p dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب شهرستان بهشهر</span><span class="apple-converted-space" style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255); font-size: 12pt; background-image: none; background-position: 0% 0%;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-weight: normal; line-height: 16px; text-align: right; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(51, 51, 255); background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;">:</span></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; font-size: 11px; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-weight: normal;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" alt="حضرت آیت الله جباری" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/05/ayatollah-jabbari-92.02.20.jpg" height="338" width="450" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">حضرت آیت الله حاج سید صابر جباری امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری، در خطبه های نماز جمعه ۰۷ شهریور ماه ۹۳ شهرستان بهشهر ضمن دعوت خود و دیگران به تقوای الهی و گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و هفته دولت، سالروز شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر، موفقیت دولت در خدمت به مردم را به عنوان عزت نظام و اسلام دانستند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ایشان با اشاره به حوادث منطقه تاکید کردند که سریعترین عقوبت از جانب خدا برای ظالم است، که نمونه آن سرنوشت امروز اسرائیل غاصب است که چطور از دست دوستداران و مقلدین انقلاب اسلامی به خاک مذلت افتاده تا جایی که امروز نتانیاهو با این شکست مجبور شد اعتراف کند که پشتیبان فلسطین، ایران بزرگ است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">امام جمعه محترم بهشهر در ادامه، همه توطئه های منطقه از جمله گروهک داعش را از نقشه های آمریکا دانسته تا جلوی رشد اسلام ناب را بگیرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از فعالیت های دولت ابراز داشتند: خدمات نظام اسلامی را قدر بدانیم که در هر مناسبت ده ها طرح خدماتی ، رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی افتتاح می شود که باید برای اطلاع رسانی این خدمات تلاش بیشتری شود تا مردم دلگرم و امیدوار شوند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته جناب آقای یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به مناسبت هفته دولت گزارش اقدامات انجام شده در دولت یازدهم را به سمع و نظر نمازگزاران رساندند.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">قبل از آغاز نماز عبادی سیاسی جمعه ، مراسم راهپیمایی بسیجیان گردان های بیت المقدس در دفاع از مبارزین و مردم غزه از محل سپاه پاسداران تا مصلای نماز جمعه برگزار شد.</h3><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; background-image: none; background-attachment: scroll; background-position: 0px 0px;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; text-align: start;"></div></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-family: tahoma, arial; line-height: 21px;"><font color="#ff0000"><a title="فایل صوتی خطبه های نماز جمعه 07 شهریور 1393 حضرت آیت الله جباری" href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/08/khotbe_93.06.07.mp3" target="_blank" style="text-decoration: none;">دریافت فایل صوتی آخرین خطبه دشمن شکن نماز جمعه بهشهر ۰۷ شهریور ۱۳۹۳</a></font></strong></h3> text/html 2016-11-26T09:11:36+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان هفته بسیج بر عاشقان بزرگ بسیجی جهان اسلام حضرت امام خامنه ای (س) مبارک باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/539 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/labbayk-ya-imam-khameni.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img alt="لبیک یا امام خامنه ای (س)" src="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/labbayk-ya-imam-khameni.jpg" width="450" height="260" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">هفته&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بسیج&nbsp;</span>بر عاشقان&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بزرگ بسیجی جهان اسلام&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">حضرت امام خامنه ای (س)&nbsp;</span>مبارک باد</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">ما ز نسل مصطفی و حیدریم<br>ما بسیجی های خطِ رهبریم<br>گر عیان گردد که فرمان می‌دهد<br>هر بسیجی بشنود جان می‌دهد<br>با ولی تجدید بیعت می‌کنیم<br>باز هم قصد شهادت می‌کنیم</h3><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">اطاعت از&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">خامنه ای&nbsp;</span>، اطاعت از&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام&nbsp;</span>است.</h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/imam-khomeini-basij.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img class="aligncenter" alt="بسیج لشکز مخلص خداست ، امام خمینی (ره)" src="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/imam-khomeini-basij.jpg" width="380" height="280" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></h2><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">امام خامنه ای(س) :</span>&nbsp;بسیجی احتیاجی به محافظه کاری ندارد و به دنبال از دست دادن چیزی نیست ، یک کارت عضویت در بسیج دارد که آن هم سند&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهادتش&nbsp;</span>است.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بسیجی&nbsp;</span>یعنی<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;علی (ع)&nbsp;</span>که تمام وجودش را وقف&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسلام</span>&nbsp;کرد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="تصویر کارت بسیج جدید امام خامنه ای (مد ظله العالی)" src="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/04/920201028.jpg" width="450" height="300" style="border: 5px solid rgb(221, 221, 221); display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">«&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بسیج</span>، جمع فداکارى از مردمند، براى مردم؛ تشکیل یک مجموعه‌اى در حرکت عظیم یک ملت مجاهد. حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگى، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناورى، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخششهاى بین‌المللى، در هر کار خیر؛ این حرکت بسیج است؛ حرکتى مردمى، براى مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه‌ى قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون؛ یعنى تشکیل یک مجموعه‌ى حزب‌الله واقعى»&nbsp;</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">رمز جاودانگی&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">کربلا</span>&nbsp;در چهار چیز است : بینش ، روش ، کوشش و رویش.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">کلمه&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">بسیج</span>&nbsp;نیز مفهوم خاصی دارد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">باء&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">بسیج</span>&nbsp;بصیرت که همان بینش است سین&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">بسیج</span>&nbsp;یعنی سازندگی (کوشش) ،</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">یاء&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">بسیج</span>&nbsp;یعنی یاور ولایت و جیم آن به معنای جهاد همه جانبه می باشد .</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><br></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">هفته&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بسیج</span>&nbsp;بر تمامی بسیجیان مخلص و عاشقان&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ولایت</span>&nbsp;مبارک باد.</span></h3> text/html 2016-11-19T11:36:19+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان پیاده‌ روی اربعین حرم تا حرم روز یکشنبه 30 آبان 95 در بهشهر برگزار می شود http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/538 <div><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/11/imam-hossein.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-2192" alt="امام حسین (ع)" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2013/11/imam-hossein.jpg" width="450" height="293" style="border: medium none;"></a></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">به مناسبت گرامیداشت اربعین شهدای کربلا پیاده روی حرم تا حرم روز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ صبح از کنار مرقد مطهر حضرت آیت الله جباری(ره) و شهدای گمنام به سمت مزار مطهر شهدا در بهشت فاطمه ( سلام الله علیه) برگزار می گردد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">لازم به ذکر است که این برنامه به صورت زنده از سیمای مرکز مازندران پخش خواهد شد.</h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: justify;">ستاد برگزاری پیاده روی اربعین شهرستان بهشهر</h3><div><br></div><div class="nextpage" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; background-image: url(&quot;images/page.png&quot;); background-position: left 1px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; float: left; font-weight: bold; font-family: tahoma, arial; font-size: 12px;"></div><div class="post-meta" style="margin: 0px 0px 4px; padding: 0px; color: rgb(255, 69, 0); font-size: 10px; text-transform: uppercase; clear: both; float: right;"></div></div> text/html 2016-11-16T05:11:03+01:00 behrazmandegan.mihanblog.com هیات رزمندگان ۲۶ آبان سالروز حماسه شکست حصر سوسنگرد با مدیریت حضرت امام خامنه ای (س) گرامی باد http://behrazmandegan.mihanblog.com/post/537 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">۲۶ آبان</span>&nbsp;سالروز حماسه شکست حصر&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">سوسنگرد</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">مدیریت&nbsp;امام خامنه ای (س)&nbsp;</span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; text-align: center;">یاد و نام&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">۴۳ شهید استان مازندران</span>&nbsp;در این عملیات غرورآفرین&nbsp;گرامی باد.</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;"><a href="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/imam-khamenei-hasr-soosangerd.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="aligncenter" alt="حماسه شکست حصر سوسنگرد با مدیریت امام خامنه ای (س)" src="http://sjabbari.ir/wp-content/uploads/2014/11/imam-khamenei-hasr-soosangerd.jpg" width="450" height="600" style="border: medium none; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">خاطرات رهبر معظم انقلاب&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">حضرت امام خامنه ای (س)</span>&nbsp;از آزاد سازی سوسنگرد</h2><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">سوسَنگِرد شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته‌است. شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان و مهمترین شهر آن است، فاصله شهر سوسنگرد تا اهواز ۵۵ و تا بستان ۲۸ کیلومتر است، رودخانه کرخه از شمال آن می‌گذرد و شعبه‌ای از کرخه نیز از داخل شهر عبور کرده و در غرب و جنوب غربی شهر دو رود سابله و مالکیه از آن منشعب می‌شوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">سوسنگرد در زمان جنگ ایران و عراق، برای مدتی به اشغال ارتش عراق در آمده‌است&nbsp;.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در زمان جنگ ارتش عراق ۳ بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که با مقاومت شدید مردم مواجه گردید. ولی در حمله سوم شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">&nbsp;با حمله عراق در ۳۱ شهریور، عناصر تیپ ۳ زرهی لشکر ۹۲ اهواز، مستقر در پاسگاه صفریه و سوبله، نتوانستند حملات عراق را دفع کنند و به ناچار به عقب رانده شدند. لشکر ۹ مکانیزه عراق کم‌کم به محور سوبله، تنگه چزابه و ارتفاعات الله اکبر می‌رسید. عراقی‌ها موفق شدند روی رودخانه کرخه و رمیم پل شناور نصب کنند. به این ترتیب بستان به طور کامل سقوط کرد و عراقی‌ها از شمال و غرب وارد شهر شدند. آن‌ها با پیشروی در محور بستان – سوسنگرد این شهر را از سمت غرب مورد تهدید قرار دادند. علاوه بر این عراقی‌ها در جنوب کرخه و از محوه نشوه، کوشک، طلائیه و جفیر وارد ایران شده و در این محور رو به شمال پیشروی کرده و به کرانه جنوبی کرخه کور رسیده بودند. آنها با عبور از کرخه کور، به قصد تصرف حمیدیه و سوسنگرد در دو ستون پیشروی کردند و به حاشیه جنوبی حمیدیه و سوسنگرد رسیدند. عراقی‌ها پس از شکستن مقاومت مدافعان اندک (پاسدار و ژاندارم) آن در ۶ مهر ماه سوسنگرد را اشغال کرد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">فرماندهان عراقی اداره شهر اشغال شده را به گروه “جبهه التحریر” سپردند. چهار روز بعد یعنی در ۱۰/۷/۱۳۵۹ رزمندگانی از سپاه اهواز به فرماندهی “علی غیوراصلی” شهر را آزاد کردند و جبهه التحریر را بیرون راندند. پیشروی عراقی‌ها به سوی اهواز ادامه یافت تا این که پاسداران اهواز، شب هنگام ۹/۷/۱۳۵۹ با شبیخون به عراقی‌ها قوای ارتش عراق را مجبور به عقب‌نشینی کردند و با همکاری هوانیروز و دیگر نیروهای ارتش تعقیب عراقی‌ها ادامه یافت، طوری که در ۱۰/۷/۱۳۵۹ سوسنگرد آزاد شد. عراق حملات مجدد خود را از ۱۷/۷/۱۳۵۹ آغاز و در ۲۱/۷/۱۳۵۹ بستان را اشغال و در ۲۴/۸/۱۳۵۹ سوسنگرد را از سه طرف محاصره کرد و وارد آن شد لیکن ۲۰۰ رزمنده مدافع شهر با مقاومت خود مانع سقوط شهر شدند. ۲ روز بعد در ۲۶/۸/۱۳۵۹ رزمندگان ارتش، سپاه و ستاد جنگ‌های نامنظم (گروه شهید چمران) به کمک محاصره شدگان آمدند، و بار دیگر شهر را آزاد کردند. از افرادی که در این شهر باقی‌مانده بودند، رزمنده‌های آذربایجانی بودند که به خاطر همین در شهر تبریز بوستانی به همین اسم، نامگذاری شده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><a href="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2016/11/soosangerd-imam-khamenei.jpg" style="color: rgb(21, 74, 127); text-decoration: none; font-weight: 700;"><img class="alignnone size-full wp-image-7404" alt="حماسه شکست حصر سوسنگرد با مدیریت امام خامنه ای (س)" src="http://www.sjabbari.ir/wp-content/uploads/2016/11/soosangerd-imam-khamenei.jpg" width="450" style="border: medium none;"></a></p><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">حضرت امام خامنه ای (س) در بیان خاطراتشان در سوسنگرد فرمودند:</h3><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این شهر دو بار محاصره شد. در مرحله اول عراقی ها توانسته اند وارد سوسنگرد شوند و نیروهای ما را از داخل این شهر عقب بزنند و حتی فرماندار هم برای آنجا معین کنند. مدتی بعد نیروهای ما حمله کردند و آنها را وادار به فرار مفتضحانه نمودند. قبل از محاصره، مجدد بنده و تعدادی از آقایان مثل شهید مدنی و آقای موسوی اردبیلی به آنجا رفتیم و نماز جماعت و سخنرانی برپا کردیم.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در سوسنگرد خانم عرب مسنی زندگی می کرد که همسرش نابینا بود. ایشان با وجود اینکه چهل یا پنجاه سال داشتند، خیلی شجاعانه و در حقیقت مردوار از شهر دفاع می‌کردند. معروف بود که او با چوب دستی چند سرباز عراقی را انداخته است. از این موضوع جالب که بگذریم، موضوع فتح سوسنگرد مطرح می شود. قضیه فتح به این ترتیب بود که پیش از آن عراقی ها سوسنگرد را بتدریج محاصره می کردند. ما فقط کنترل سوسنگرد را در اختیار داشتیم. محور سوسنگرد – بستان کاملا دراختیار عراقی ها بود. آنها به صورت نیم دایره اطراف سوسنگرد بودند. علاوه بر این، نیروهایشان را از « دب حردان » یعنی غرب اهواز به طرف شمال، یعنی «کرخه کور» (کرخه نور ) نزدیک کردند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">سپس از کرخه کور عبور کرده و محور حمیدیه- سوسنگرد را قطع کردند. به این ترتیب سوسنگرد کاملا در محاصره قرار گرفت. ما فقط یک راه به داخل شهر داشیم و آن هم راه کرخه بود. کم کم این راه هم مورد محاصره قرار گرفت و یا زیر آتش دشمن رفت. داخل سوسنگرد هم جز معدودی نیروهای سپاهی و ارتش کسی را نداشتیم. آخرین باری که ما به آنجا رفتیم یک سرگرد نیروی هوایی به نام «فرتاش» را به عنوان فرمانده نیروهای مستقر در سوسنگرد گذاشتیم.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">عصر روز ۲۳ آبان ماه، سرهنگ سلیمی از سوسنگرد به من اطلاع داد که شهر به شدت تحت فشار است و امکانات غذایی و نظامی وجود ندارد. دشمن هم در صدد تحرک می‌باشد. پیش از آن قرار بود که عملیات محدودی بشود و از فشار دشمن بکاهد، ولی انجام نشد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">خبر رسید که بچه ها&nbsp; آذوقه ندارند. آنها گفتند: ما آذوقه نداریم اما سوپر مارکت های خود شهر که مال مردم است و آنها در مغازه ها را بسته و رفته‌اند یک چیزهایی دارد و بعضی‌ها می‌گویند برویم از اینها استفاده کنیم تا از گرسنگی رها شویم. لکن ما حاضر نیستیم، چون متعلق به مردم است و راضی نیستند. من دیدم که واقعاً اینها فرشته‌اند و مقام بشریت برایشان کم است. زیرا سوپر مارکتی که صاحب آن از شهر رفته و الآن هم اگر بفهمند این جناب سروان نیروی هوایی از شهر و خانه اش دفاع می‌کند و می‌خواهد از آن استفاده نماید، با کمال میل حاضر است خودش برود و توی سینی هم بگذارد و با احترام&nbsp; به آنها بدهد، تا استفاده کنند. لذا از ما اجازه می‌خواستند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این بود که ما گفتیم: “بروید ، باز کنید و هر چه گیرتان می‌آید، بخورید. هیچ اشکالی ندارد.”</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">مسئله‌ای که خیلی در این امر تأثیر کرد، پیغام مرحوم اشراقی داماد حضرت امام (ره ) بود. ایشان از تهران با من تماس تلفنی گرفت و من موضوع را بطور تلویحی گفتم و اصرار کردم که امام (ره ) هم نظری بدهند و ایشان دقایقی بعد خبر آوردند که امام (ره ) فرموده اند. «بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شود و تیمسار فلاحی هم شخصاً باید مباشر عملیات باشد» بهر حال نیروهای ارتش هم به حق فداکاری کردند و برادران سپاهی نیز انصافاً حماسه آفریدند و بالآخره با همت همه آنان سوسنگرد آزاد شد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در حالی که دوازده روز از آغاز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران اسلامی می‌گذشت، اولین گروه رسمی از استان فارس به جبهه‌های جنوب اعزام شدند. فرماندهی این گروه را سیدمحمد کدخدا به عهده داشت و حمیدرضا صدیقی نیز معاون او بود. از جمله رزمنده‌هایی که در این گروه حضور داشتند می‌توان به مهدی ظل انوار، محمد اسلامی نسب، رضا گلریز خاتمی، محمد کاوه مهدی زارع، رضا افتخاری، حمیدرضا مانی، موسی رضازاده، ابوالفضل گزنی، محمدباقر رنجبر، سید مهدی پرورده و… اشاره کرد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این گروه پس از رسیدن به اهواز و هماهنگی با طرح و عملیات سپاه اهواز به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به سمت روستای «خضرج عبدالله» و مسجد جامع سوسنگرد و دسته دوم در جاده سوسنگرد ـ اهواز، دب حردان و کارخانه نورد اعزام شدند و به انجام مأموریت‌های محوله پرداختند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">اولین درگیری این گروه در پانزدهم آبان‌ماه ۱۳۵۹ و در جاده سوسنگرد ـ اهواز رخ داد. مقارن ساعت ۱۰:۰۵ شب رزمنده‌ها به فرماندهی سید محمد کدخدا به مدت یک ساعت و نیم با دشمن درگیر شدند. در این درگیری چندین خودرو دشمن منهدم شد و چند نفر از نیروهای خودی نیز در این درگیری مجروح شدند. همین گروه دو روز بعد در محور «دب حردان» با دشمن درگیر و ضمن انهدام سه تا چهار خودرو دشمن، بدون تلفات باز می‌گردند</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این گروه به فاصله چند روز ضمن هماهنگی با شهید دکتر چمران و تکاوران همراه وی، ضربات چشمگیری را به دشمن وارد می‌کنند. چند روز بعد با انتشار این خبر که عراق قصد حمله به اهواز را دارد و تیپ ۳۷ زرهی شیراز عملیات مقابله را شروع کرده است، نیروهای فارس سریعاً خود را به محور «نورد» رسانده و به کمک رزمندگان این تیپ می‌شتابند و ضمن درگیری با دشمن و حضور در معرکه پس از ۲۴ ساعت با یک مجروح به اهواز بر می‌گردند. فرماندهی تیپ ۳۷ زرهی در این درگیری، به عهده ستوان یکم گندمکار بود.</p><h3 dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-size: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;B Mitra&quot;, &quot;2 Mitra&quot;, Tahoma;">اعزام به سوسنگرد</h3><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">همزمان با پدافند رزمندگان اسلام در فارسیات، سید محمد کدخدا و مهدی ظل‌انوار با تعدادی از نیروهای اعزامی به شیراز بازگشته و مجدداً به همراهی حسن حق‌نگهدار و حجت‌الاسلام سیدجعفر ذاکری با همراهی ۱۴۲ نفر از اعضای سپاه و بسیج شیراز عازم سوسنگرد می‌شوند. این افراد قبل از حضور در جبهه‌های نبرد نیز فعال بوده و در چند نوبت راه‌پیمایی‌هایی را علیه بنی‌صدر ترتیب داده بودند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: center; font-family: tahoma, arial;"><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.fatehan25.ir/wp-content/uploads/2015/11/imam-khamenei-soosangerd.jpg" style="border: 5px solid rgb(221, 221, 221); display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این گروه با کم‌ترین امکانات به خط مقدم اعزام شدند. تمام تجهیزاتی که این گروه در اختیار داشت تفنگ ام ۱، ۳۰ قبضه ژ ۳ (که تعدادی از آن‌ها خراب بودند)، یک قبضه آر پی جی ۷ و یک بازوکا بود. این گروه مستقیماً وارد سوسنگرد شده و در یک خط دفاعی در فاصله حدود ۵ کیلومتری این شهر در روستای «ابوحمیزه» و در کانالی به ارتفاع تقریبی ۶۰ الی ۷۰ سانتی متر مستقر شدند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در این روزها، گروه های مستقر در سوسنگرد درگیری‌های سخت و متعددی با مزدوران بعثی داشتند که علی رغم کمبود شدید تجهیزات لازم و مناسب، تنها با توکل به خدا در مقابل دشمن تا دندان مسلح مقاومت نموده و با چنگ و دندان از سرزمین اسلامی خود دفاع می‌کردند و با آن‌که به علت هجوم سنگین تانک‌های عراقی در ساعت ۱۰ صبح ۱۹/۸/۵۹ از سمت «کرخه کور» مجبور به عقب نشینی شدند، ولی مقاومت دلاور مردانه آن‌ها باعث گردید تا دشمن نتواند وارد شهر سوسنگرد شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در این درگیری‌ها ۸ نفر از رزمندگان اعزامی از کازرون و همچنین علی خزری، شهابی، صفدر سلطانی و علی شفاف به فیض شهادت نائل آمدند. در این مدت چند نفر از رزمنده‌های استان فارس از جمله حسن حق نگهدار، جلیل با عرضه، مهدی ظل انوار، سید محمد کدخدا، محمد باقر رنجبر و محسن رنجبران نیز به عنوان آر. پی. جی‌زن در سوسنگرد به شکار تانک می‌پرداختند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">۲۵ آبان ۱۳۵۹ تانک‌های عراقی از چهار طرف به مدافعانی که چند روز در محاصره قرار داستند، حمله کردند. طبق دستور شورای عالی دفاع، نیروهای ایرانی قرار بود ۲۶ آبان سوسنگرد را از محاصره خارج کنند، اما بنی صدر با مانع‌تراشی دستور می‌دهد نیروهای ارتش در این عملیات حاضر نشوند. این وضعیت شبانه به اطلاع امام رسیده و ایشان دستور می‌دهند سوسنگرد باید آزاد شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">آیت الله خامنه‌ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع، شبانه دستور امام را به نیروهای ارتش ابلاغ و پیگیری می‌کند و صبح ۲۶ آبان ۱۳۵۹، نیروهای ارتش همراه با رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم، سپاه و نیروهای مردمی و رزمندگانی از استان فارس و شهرستان کازرون، وارد عمل شده و سوسنگرد را در روز پنجاه و هفتم جنگ آزاد می‌کند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">*نقش مردم کازرون در حماسه آزادسازی سوسنگرد:</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">مردم کازرون همراه با ملت فهیم و نجیب ایران همواره در طول تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، بخصوص در دوران معاصر که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اساسی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گردید، نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند. مجاهدت های آنان در تاریخ انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس همچون نگینی بر حلقه ی مقاومت ملت ایران درخشیده است و ما به گوشه ای از این مجاهدت ها اشاره می کنیم.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در روزهای آغازین مقاومت در برابر ضد انقلاب رزمندگان کازرونی همراه و همگام با دیگر دلیر مردان از شهرهای مختلف ایران به دفاع از کیان اسلامی برخاستند و پس از تهاجم گسترده ی ارتش بعثی به میهن اسلامی این رزمندگان سلحشور جهت دفاع از تمامیت عرضی جمهوری اسلامی ایران، همچون سایر مدافعین کشور آماده ی کارزار شدند</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">برای همین با شروع جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ماه ۵۹ بسیج کازرون برای به دست آوردن تسلیحات و مسلح کردن نیروهای بسیجی و پاسدار به ارتش برای گرفتن تسلیحات فشار آوردند. تا بالاخره توانستند تسلیحات لازم را به دست بیاورند. و از همان موقع که شب هنگام بود شروع کردند به آموزش و تمرین تسلیحات. تا اولین گروه مسلح از سوی بسیج کازرون در اواسط مهر ماه ۵۹ به سمت اهواز اعزام شد. این گروه ۵۶ نفره به فرماندهی سردار شهید دکتر علی اکبر پیرویان به اهواز رفتند. و در آن جا به سمت سوسنگرد اعزام شدند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">گروه دوم نیز حدود یک ماه بعد به سرپرستی حاج علی اسدزاده (مسئول وقت سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی کازرون) به تعداد ۷۵ نفر اعزام شدند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">هر دو گروه تحت فرماندهی علی اکبر پیرویان بودند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">*آنچه در منطقه در حال وقوع است</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در روز هشتم مهرماه سال ۵۹، تعدادی از رزمندگان اسلام، به خصوص پاسداران اهوازی، به فرماندهی شهید علی غیور اصلی دشمن را از محور حمیدیه تا محور سوسنگرد – بستان به عقب می رانند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">رزمندگان کازرونی نیز به فرماندهی سردار رشید اسلام شهید علی اکبر پیرویان در اواسط مهر ماه ۵۹ پس از ورود به سوسنگرد به هویزه اعزام شدند و مشغول زدن سنگر و جان پناه گردیدند ،در همین ایام تعدادی از اهالی از طریق رودخانه کرخه که نسبتاً امن بوده، شهر را ترک می کنند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">علی اکبر پیرویان فرمانده نیروهای کازرونی در سوسنگرد و هویزه می شود که از تجربه های نهفته در خود در اینجا بهره ببرد،او بلافاصله تمامی رزمندگان را به دسته های ۹ نفری سازماندهی می کند. آنها برای مقابله با دشمن آماده می شوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">یک ماه بعد گروه دوم از رزمندگان کازرون وارد سوسنگرد می شوند. در همین ایام عراق قصد محاصره سوسنگرد را از دو طرف شمال و جنوب دارد. گروه اول به سمت سوسنگرد فراخوانده شده و در جنوب سوسنگرد در جاده حمیدیه سوسنگرد موضع می گیرند. گروه دوم نیز در شمال سوسنگرد آماده دفاع می شوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">باران خمپاره و موشک های عراقی بر یاران باریدن می گیرد که با شهادت دکتر علی اکبر پیرویان و افزایش حجم آتش عراق نیروها به سمت سوسنگرد عقب نشینی کردند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در این بین رزمندگان دیگر شهرها نیز که در اطراف سوسنگرد موضع گرفته بودند به سمت سوسنگرد عقب نشستند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">این عقب نشینی از سه جهت نشان از آن داشت که نیروهای عراقی از سه طرف به سمت شهر در حرکتند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">سرانجام رزمندگان که خود را در خطر محاصره می دیدند سعی در فرار از محاصره و شکستن سد آن کردند. عده ای از آنان توانستند از میان محاصره پیش از تنگ شدن عرصه بیرون بیایند اما عده ای در محاصره افتادند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">در این عقب نشینی نیروها ابتدا به صورت پراکنده در شهر پخش می شوند اما سپس همه نیروها اعم از کازرونی و غیر کازرونی در مسجد جامع سوسنگرد جمع می شوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">همان روز نیروها و تانک های عراقی از سه راهی هویزه و بازار کویتی ها وارد شهر می شوند و نبرد تن به تن با نیروهای بعثی آغاز می شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">*مقر فرماندهی نیروها مسجد جامع سوسنگرد است</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">محصورین که خود را در محاصره دیدند سعی نمودند تا از سقوط شهر جلوگیری کنند. این مبارزه سخت و طاقت فرسا که چندین روز به طول انجامید در حالی که آخرین گلوله های رزمندگان داشت به اتمام می رسید با مجاهدت شیرمرد عرصه نبرد سردار رشید اسلام دکتر مصطفی چمران شکسته شد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">*اما در خارج از محاصره چه می گذشت….</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">محاصره شهر سوسنگرد به طور تلفنی به اطلاع شهید محراب آیت الله مدنی (ره) امام جمعه تبریز می رسد و ایشان هم مراتب را به استحضار حضرت امام (ره) می رساند…</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">امام خمینی (ره) تأکید می فرمایند که: «محاصره ی سوسنگرد باید شکسته شود.»</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">حضرت امام (ره) پس از تماس با آیت الله مدنی (ره)، مرحوم آقای اشراقی را می طلبد و به ایشان می فرمایند: «به بنی صدر زنگ بزنید و بگویید اگر محاصره سوسنگرد شکسته نشود خودم به اهواز خواهم آمد». آقای اشراقی نیز فرمان امام (ره) را به بنی صدر ابلاغ می کند و او نیز نیرو و مهمات لازم را به سوسنگرد گسیل می دارد. روشن است که در این ماجرا نقش شهید آیت الله مدنی (رضوان الله علیه) بسیار مهم بود.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">از سوی دیگر حضرت امام خامنه ای (س) که نمایندگی حضرت امام را در شورای عالی دفاع بر عهده داشتند در شورای دفاع با بیان این مسئله خواستار آزادسازی سوسنگرد می شوند. و از این طریق اوضاع را پیگیری می نماید. که در نتیجه آن به حکم امام و علی رغم این که بنی صدر از ورود تیپ ۹۲ زرهی (که ابتدا خود بنی صدر آن را برای این کار پیشنهاد داده بود) برای شکستن حصر سوسنگرد&nbsp; با فرمان امام و ابلاغ آن توسط امام خامنه ای (س) به شهید چمران شهید چمران با دیگر رزمندگان اسلام اعم از ارتش و سپاه و نیروهای داوطلب مردمی نیز حمله ی خود را برای ورود به سوسنگرد اغاز می کنند که خود دکتر چمران در این درگیری ها زخمی می شود…</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 15px; line-height: 21px; text-align: justify; font-family: tahoma, arial;">با همت شهید پیرویان و رزمندگان کازرونی در سوسنگرد با هماهنگی دیگر نیروها از شهر های دیگر کار پاکسازی شهر به انجام می رسد ، در ادامه ی عملیات نیروهای تازه نفس وارد شهرمی شوند… ،و بدین سان شهر آزاد گشته و شور و شوق زیادی در میان نیروها موج می زند ، که در نتیجه این نبرد نابرابر با خصم دون رزمندگانی چون ۱- علی اکبر پیرویان فرمانده بچه های کازرون در سوسنگرد&nbsp; ۲-حمید خسروی ۳-کاظم داودی ۴-محمد رضا حمیدی ۵-نصرالله سبزی ۶-غلامرضا بستانپور ۷- محمد وحیدی&nbsp;&nbsp; به عنوان شهدای اول سوسنگرد به ملکوت اعلی پر می کشند و آسمانی می شوند .</p>